Новини
10-12-2018

За підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини та Федерального Союзу Робітничих Самаритян Німеччини (ASB BV) 6 грудня 2018 р. у м. Києві відбувся Круглий стіл "Неурядові організації як надавачі соціальних послуг: імпульси для розвитку професійного догляду як суспільно-громадське завдання".

У засіданні Круглого столу взяли участь 37 спеціалістів неурядових організацій, міських соціальних служб, Міністерства соціальної політики. Також у засіданні Круглого столу взяли участь міжнародні експерти та спеціалісти соціальних служб Латвії, які поділилися своїм досвідом організації системи соціального захисту  та надання соціальних послуг.

Відбулася дуже жвава дискусія щодо обслуговування тяжко хворих людей, які потребують постійної сторонньої допомоги, організації надання послуг догляду за такими людьми, професійного підходу у догляді та можливості надавати такі послуги недержавними суб’єктами.

В Україні є механізми, які дозволяють закуповувати соціальні послуги у недержавних надавачів послуг проте, ці механізми мало застосовуються на практиці.

Учасники Круглого столу наголосили на перспективності розвитку ринку надавачів соціальних послуг відповідно до практик, які застосовуються у Німеччині та Латвії, це спонукає до здорової конкуренції, відповідно, до покращення якості послуг і зниження їхньої вартості. Було підготовлено пропозиції учасників Круглого столу щодо вдосконалення системи організації надання соціальних послуг:

- Доповнити перелік видів соціальних послуг послугою догляду за тілом для людей, які не піднімаються з ліжка і потребують постійної сторонньої допомоги, та розробити і затвердити стандарт цієї послуги;

- Розширити можливості закупки соціальних послуг у недержавного сектору за рахунок удосконалення механізмів фінансування послуг, закуплених у недержавного надавача (збільшення термінів фінансування до 3 років, відповідно до механізму середньострокового бюджетування);

- Підвищити рівень обізнаності недержавних надавачів соціальних послуг про можливості їхнього залучення до співпраці з місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування щодо надання соціальних послуг та механізмів такого залучення (соціальна реклама);

- Підвищити рівень компетентності працівників місцевих органів соціального захисту населення щодо механізмів залучення недержавного сектору до надання соціальних послуг та організації відповідних конкурсів (семінари, тренінги, методичні роз'яснення);

- Організувати обмін досвідом щодо співпраці з недержавним сектором з надання соціальних послуг (опис кращих практик, спільні семінари з обміну досвідом, відвідування організацій, які успішно надають соціальні послуги);

- Розробити і впровадити систему підготовки кадрів для надання соціальних послуг, підвищення їх професійної кваліфікації та відповідної акредитації (реєстр надавачів соціальних послуг, вимоги до надавачів соціальних послуг у тому числі і підтвердження професійності кадрового складу, програми професійної підготовки, програми стажування та проходження виробничої практики); 

- Постійний обмін досвідом, інформацією, створення груп професійної підтримки, взаємодопомоги, інформування про можливості, розширення кола надавачів та користувачів  соціальних послуг.